2021 – Eesti Leivatööstus ASi tootmisruumi rekonstrueerimine

2021 – Heino Elleri Muusikakooli juurdeehitus

2020 – Tartu Lasteaed Kivike rühmaruumide remonttööd

2020 – Kalmistu tn 20/20a/22 abihoone ehitustööd

2020 – TÜ hoone Liivi 4 renoveerimistööd

2020 – M. Reiniku kooli koridoride remonttööd

2020 – Tartu Lasteaed Tripsik rühmaruumide remonttööd